grammatik och semantik

evidentialitet. teliska och ateliska verb. modalitet, aspekt, tempus. prepositionsattribut. freges princip och teorier om sinn och bedeutung. pierce och representamen, objekt, interpretant. le signifié och le signifiant. fria och bundna morfem. perfekt particip och supinum. kongruens, komparation, species, numerus, genus. lemma och lexem.
 
eller med andra ord: tenta, trötthets-darrningar och ett helt paket kakor.